ครอบครัวข่าวสด USA

 

 

 

พล.อ.อัครเดช ศศิประภา  ประธานที่ปรึกษา

เผด็จ ภูรีปติภาน  ประธานบริษัท 

ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ  ผู้อำนวยการ

สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ที่ปรึกษา

บุญส่ง อนันตสุคนธ์ ที่ปรึกษา

 สุรพล สุขถาวร    ที่ปรึกษา

 

 

สันทนี วายุโชติ  บรรณาธิการ

ดร.โชตอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน  บรรณาธิการบริหาร

สนธยา ปรานศิลป์  บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ 

เพ็ญศรี พิศาลางกูร  ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายศิลป์

วันพืช อาญาสิทธิ  ผู้จัดการทั่วไป

 

ศิริวรรณ พิสุทธิพงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา

 

แพม สิริสัมพันธ์   ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

 

 

ทริสา เลียวสิริพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

สรเทพ รอบรู้  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

กองบรรณาธิการ  สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ 

 

กองบรรณาธิการ สุจิต พุ่มวิเศษ 

 

กองบรรณาธิการ Ron Koziel

 

กองบรรณาธิการวัฒนา สาดสมบุญ 

 

ผู้สื่อข่าวต่างรัฐ  แฉล้ม-ปรถมาภรณ์ สร้อยวาที 

 

Last modified onFriday, 03 July 2015 19:08
(0 votes)
Read 720 times