The Beloved King of the Country: The King of King

The Beloved King of the Country: The King of King

โดย  เทียนเล่มน้อย

 

สวัสดี  ท่านผู้รักการอ่านทั้งหลาย

ในช่วงปลายเช่นนี้  เมื่อปี ๒๕๕๕  ประเทศกัมพูชาสูญเสียกษัตริย์ไป  ชาวกัมพูชาทั้งหลาย  แสดงความอาลัยกัน  ในวันที่บทบาทของกษัตริย์ถูกลิดรอนลง  ด้วยเหตุผลยอดฮิตในโลกยุคใหม่ว่า “ประชาธิปไตย”  ซึ่งก่อนหน้านี้  หลายสิบปี ประเทศลาว  บ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา  ก็เคยสูญเสียกษัตริย์  ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เอง

วันนี้  ประชาชนชาวไทย  ทั้งในและต่างประเทศ  ทั่วโลก  ต่างรู้สึกและเข้าใจในการสูญเสียนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ผู้ทรงเป็น “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” ได้สวรรคตลง  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

อย่าให้ประเทศไทย อันได้รับการขนานนามว่า “สยามเมืองยิ้ม” ต้องสูญเสียสถาบันกษัตริย์ไปตามลาวและกัมพูชาเลย ผู้เขียนใคร่ขอเตือนสติท่านทั้งหลายตรงนี้ ด้วยบทความเก่า ที่เขียนไว้เมื่อปี ๒๕๕๕ (เมื่อ ๔ ปีที่แล้ว) มากล่าวย้ำอีกครั้งตรงนี้

 

กัมพูชาสูญเสียองค์กษัตริย์

ทั้งภาครัฐประชาอาลัยถวิล

พระเป็นยิ่งมิ่งขวัญของแผ่นดิน

ธรณินทร์เป็นพยานการอาลัย

 

 

หันมามองผองไทยในวันนี้

พระภูมียังทรงพระชนม์คนเห็นไหม

เสียสละเผื่อผองพี่น้องไทย

นับรวมได้มากกว่าหกสิบปี

กัมพูชาจงรักภักดีกษัตริย์

ภาพเห็นชัดปกปักด้วยศักดิ์ศรี

เราชาวไทยให้มองตรองให้ดี

เราก็มีกษัตริย์คู่ชาติมา

 

มองเห็นไหมบ้านใกล้เรือนเคียงข้าง

มีแบบอย่างควรตามงามคุณค่า

วันนี้หนอ พ่อหลวงปวงประชา

ทรงชราภาพมากร่วมภักดี

สังคมนี้คนดีต้องมีอยู่

พ่อคือผู้สร้างสรรค์ผ่านวิถี

รักในหลวงห่วงลูกหลานต้านอัปรีย์

ปฐพีเทวาเป็นพยาน

 

 

กตัญญูรู้คุณค้ำจุนชาติ

อภิวาทเทอดทูนพระคุณไพศาล

ดุจลูกกราบเท้าแม่พ่อต่อลมปราณ

ตราบลูกหลานรำลึกสำนึกพระคุณ

 

ผู้เขียนใคร่ขอนำท่านผู้อ่านทั้งหลาย  ย้อนกลับไป  เมื่อปีที่แล้ว  ที่น้ำท่วมประเทศไทย  ณ  โรงพยาบาลศิริราช ทรงปรับห้องประทับพักผ่อน มาเป็นห้องทรงงานส่วนพระองค์ พระราชทานพระราชดำริแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว* ทรงปรับห้องประทับพักผ่อน มาเป็นห้องทรงงาน เพื่อพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ยังคงวิกฤติอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยไม่เว้นกระทั่งในกรุงเทพฯ โดยในขณะนี้น้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนแล้วเช่นกันซึ่งจากมหันตภัยน้ำท่วมที่ร้ายแรงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง โดย นพ.ธีรวัฒน์กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดเผยว่า

พระองค์ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่แต่ละวันทรงงานและให้เจ้าหน้าที่กราบทูลรายงานสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีข้อมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบกับการทอดพระเนตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อยครั้ง*

"...จะหลับลงได้อย่างไร...ในเมื่อประชาชน...ไม่มีที่จะนอน..." พระราชกระแสรับสั่งของในหลวง"

นอกจากนี้ นพ.ธีรวัฒน์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ส่วนน้ำท่วมชุมชนคลองบางกอกน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเช่นกันเห็นได้จากโครงการพระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรยังครอบคลุมเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนและยังทรงงานตลอดเวลา

www.oknation.net/blog/Koikonthai/2011/10/09/entry-6

ผู้เขียนอ่านข้อความนี้จบลง  ใคร่ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  ผู้ประทานสุขบำบัดทุกข์แด่ปวงชนชาวไทย  ด้วยใจที่ซาบซึ้ง  ในนามหนึ่งคนไทยในต่างแดน...

น้ำท่วมหนักพระทรงเป็นห่วงยิ่ง
ทรงประชวรแท้จริงลุกมาสู้
หาหนทางช่วยเหลือด้วยเอ็นดู
กษัตริย์ผู้เมตตาประชาชน

จะหาไหนในหล้าเวลานี้
พระผู้พลีกายใจให้เป็นผล
ช่วยเหลือปวงชาวไทยทั่วสากล
ขอพระชนม์ทรงพระเจริญนาน

เป็นดังพ่อของปวงประชาราษฎร์
ยุคลบาทปกเกล้าเหล่าไทยผ่าน
พระเมตตาปรานีมิมีประมาณ
พระองค์ท่านขอจงทรงพระเจริญ

เพื่อพี่น้องชาวไทยได้ที่พึ่ง
พระเป็นหนึ่งศูนย์กลางหว่างขัดเขิน
พระผู้ครองทรงตรากตรำลำบากเผชิญ
พระทรงเดินเพื่อชาวประชาไทย

ยามยากเข็ญไม่เคยจะทอดทิ้ง
แม้ประชวรหนักจริงลุกมาใฝ่
หาวิธีทางช่วยอำนวยชัย
ขจัดภัยน้ำท่วมล้นอ่วมเมือง

เชิญดูเถิดชาวไทยในทั่วโลก
พระผู้โบกธงรบเพื่อฟุ้งเฟื่อง
รบกับภัยพิบัติเพื่อชาติรุ่งเรือง
รบเพื่อเปลื้องทุกข์ภัยไทยร่มเย็น

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจำปี ๒๕๕๕  นี้  ผู้เขียน  ใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน  รวมทำความดีถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  ผู้ทรงเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทั่วโลก  แม้ผู้นำของสหรัฐอเมริกา  ยังได้ส่งสาส์นเทอดพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้

 

ลูกจะตาม รอยบาท แห่งพ่อหลวง
ศูนย์รวมปวง ชาวไทย ในสยาม
ลูกจะรัก ผืนดิน ถิ่นเขตคาม
จะเดินตาม ชีวี ที่พอเพียง


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  

หนึ่งพสกนิกรไทยในต่างแดน
๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕

 

ท่านทั้งหลาย  นี้คือบทความเก่า ที่ผู้เขียนเล่าไว้เมื่อปี ๒๕๕๕ ตอนนั้นพำนักอยู่ใกล้เมืองลอส แองเจลิส แคลิฟอร์เนีย

มาวันนี้ ปี ๒๕๕๙ ผู้เขียน ไม่มีโอกาสได้ถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชแล้ว ทำได้ดีที่สุดคือ ถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่าน

จากนี้ไป จึงขอเตือนสติตนเอง และท่านที่อ่านบทความนี้ เราสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็นราชันย์แห่งราชา ที่ทั่วโลกต่างสดุดีในคุณูปการของพระองค์ท่าน องค์การสหประชาชาติ ประกาศถวายความอาลัย และประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพ่อหลวง) เป็น “วันดินโลก”

เราต้องช่วยกันเผยแผ่สิ่งดีงาม พระเกียรติคุณ ผ่านทางระบบโซเซียวมีเดียที่เรามีกันในเวลานี้ ให้ลูกหลานไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้ให้มากที่สุด

เพื่อการรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย ต้องเชิดชูไว้ซึ่งสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” อันเป็นสมบัติของปวงชนชาวไทย ผู้มีความเป็นไทยในสายเลือดทั้งหลาย ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านยังรักประเทศไทย ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจจะกลับคืนมาได้ อย่างเช่น ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเรา คือ ลาว และกัมพูชา เราต้องช่วยกันรักษาสิ่งดีงาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย ไปตราบนานเท่านาน

จากนี้ไป เราทั้งหลาย ต้องฝึกใช้สติ ปัญญา พิจารณาไตร่ตรองให้มาก อ่านให้มากขึ้น ก่อนจะเขียนสิ่งใดๆ ผ่านระบบโซเชียวมีเดีย และฟังให้มากขึ้น ก่อนจะพูดสิ่งใดออกไป เพราะสิ่งที่เราเขียน และคำทีเราพูด จะย้อนกลับมาหาเรา และมีผลต่ออนาคตของเราเอง ซึ่งหลักการนี้เรียกว่า “กฎแห่งกรรม” ที่มีสอนไว้ในพระพุทธศาสนามานานกว่า ๒๕๕๙ ปีแล้ว

ตราบใดที่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยังสามารถยืนหยัดได้ในสังคมไทย เมื่อนั้น ประเทศไทยจะยังเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ประเทศมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก อยากจะมีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ประเทศเล็กๆ แต่ยังเป็นเอกราขอยู่ได้ เราเราร่วมกันรักษาเอกราชของชาติไทยเราไว้ นั่นคือ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

ก่อนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ ผู้เขียนขอฝากเตือนท่านทั้งหลายตรงนี้อีกทีว่า

“เราต้องร่วมกัน ทำความดีร่วมกัน เพื่อถวายพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระนาม พระเกียรติคุณ ผ่านคุณูปการที่ทรงทำไว้ จะยังคงอยู่คู่ชาติไทย และฟ้าดินตลอดไป”

 

รักษาสุขภาพกายและใจกันทุกคน
เทียนเล่มน้อย
ปลายพฤศจิกายน ๒๕๕๙
แทมป้า ฟลอริดา

 

 

 

 

(0 votes)
Read 522 times