พระอาคันตุกะ

                                                                                                                     โดย...เอวัง alert

                                                                             พระอาคันตุกะ

 

            เนื่องในวันที่ ๑๘ มิถุนายน-๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พระอาจารย์อธิป อธิปปัญโญ พระสงฆ์จากอาศรมศากยบุตร (สวนสวัสดิ์พิมลธรรม) จังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเยี่ยมโยมแม่ที่เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ได้เข้าพักและปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยม ที่วัดโอไฮโอธรรมาราม โดยมีครูบาเอวัง เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram-Buddhist Temple of Ohio)ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

              นอกจากข้อวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์อธิปจะดีแล้ว การแสดงพระธรรมเทศนา ก็เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดาศรัทธาสาธุชน ที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดโอไฮโอธรรมารามอีกด้วย

บางครั้งบางโอกาสครูบาเอวัง ได้ชีพจรลงเท้าเดินทางไปตระเวนธรรม-เอวังทัวร์ต่างวัดต่างรัฐ เช่น การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตไทยในสหรัฐอเมริกา ฯลฯ พระอาจารย์อธิป ได้ช่วยปฏิบัติศาสนกิจและบริหารดูแลวัดเป็นอย่างดีทีเดียว ญาติโยมรู้สึกมีความสุขใจโดยทั่วหน้า

ในช่วงระหว่างที่ครูบาเอวังไม่อยู่วัด บางวันญาติโยมได้พาท่านไปทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ในรัฐโอไฮโอและบริเวณใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ (OSU), สวนสัตว์ (Columbus Zoo), พิพิธภัณฑ์ (Daton Aviatation Heritage National Historical Park) น้ำตกไนแอกาล่า (Niagara Falls) ฯลฯ

ครั้นเมื่อครูบาเอวังกลับมาที่วัดโอไฮโอธรรมาราม ยังได้พาท่านและญาติโยม ไปทัศนศึกษาอีกหลายแห่งเพิ่มอีก เช่น ตัวเมืองโคลัมบัส, ศูนย์ประวัติศาสตร์ (Ohio Historical Society), พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (COSI), อุทยานแห่งชาติ สวนสาธารณะและป่าเขาลำเนาไพร เช่น เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam), สวนเมโทรปาร์ค (Metro Park-Sharon Woods), ถ้ำ (Old Man’s Cave), มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (OU) ฯลฯ

เป็นที่น่าเสียดายว่า เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมาย จึงไม่สามารถพาท่านไปทัศน
ศึกษาหาความรู้ได้ครบในเวลาอันสั้น ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสกลับมาสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่สองอีกเมื่อใด ทางวัดโอไฮโอธรรมาราม ขอนิมนต์มาพักเป็นกรณีพิเศษ และครูบาเอวังยังมีโปรแกรมพาไปต่างวัดต่างรัฐเพิ่มเติมด้วย

              สำหรับโยมจินตนา ซึ่งเป็นโยมแม่พระอาจารย์อธิปนั้น ได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลและบริจาคปัจจัยถวายวัดโอไฮโอธรรมาราม มาเป็นเวลานานแล้ว จึงเป็นผู้หนึ่งที่มีอุปการคุณต่อวัดแห่งนี้เป็นอย่างมาก การที่พระลูกชายโยมจินตนาได้มาเยี่ยมและพักที่วัดโอไฮโอธรรมาราม จึงถือว่าได้ช่วยวัดแห่งนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีก

              พระอาจารย์อธิป จบปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มีนิสัยชอบปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครูบาอาจารย์ตามวัดป่าต่างๆ ที่สำคัญ เช่น หลวงตาสิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดง ผานิมิต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ

              ส่วนผลงานของพระอาจารย์อธิป อธิปปัญโญ มีมากมายทางสื่อพระพุทธศาสนา สามารถติดตามชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านที่ผ่านมา ได้ทางอินเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์ต่างๆ เช่น ในรายการแสงธรรมส่องทาง, งานบรรยายและปฏิบัติธรรมเรื่อง “ยึดถือใจหนัก...วางพักใจเบา”, “สติกับชีวิตประจำวัน”, “ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไปด้วยใจที่เบิกบาน” ฯลฯ

              หลายปีก่อนหน้าที่พระอาจารย์อธิปจะมาสหรัฐอเมริกา ท่านยังได้นำพาลูกศิษย์ที่ประเทศไทย ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างวัดโอไฮโอธรรมารามเป็นจำนวนมาก และด้วยบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านเอง จึงได้มาสหรัฐอเมริกาอย่างสะดวก และเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ สาธุพุทโธ

(1 Vote)
Read 863 times