การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ (Work Permit)

การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ (Work Permit)   

 

ถาม :        สวัสดีคะดิฉันมีคำถามดังนี้คะ รบกวนช่วยคลี่คลายด้วยนะคะ
               ดิฉันมีแผนว่าจะจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวต่างประเทศ (ฮอลแแลนด์) หลังจดทะเบียนสมรสแล้วเราจะอาศัยอยู่ในเมืองไทยด้วยกันแต่มีปัญหาดังนี้คะ 
               ๑.หากเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดิฉันแล้วเขาจะสามารถช่วยงานในครอบครัวของภรรยา โดยการช่วยกันหารายได้ เช่น สอนพิเศษ แปลเอกสาร ซึ่งเป็นงานฟรีแลนส์ได้หรือไม่  ด้วยมีเงื่อนไขว่าหากจะทำงานต้องมี work permit แต่เราไม่มี Officeหรือบริษัท เราต้องการทำงานของเราเองคะ 
               ๒. หากต้องมี work permit จริงๆ เราควรจะต้องทำอย่างไรดีคะ ตอนนี้สับสนมากเราทำงานอิสระของเราเอง ปรึกษาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานบอกต้องมี work permit อ่านข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จึงขออนุญาตรบกวนด้วยค่ะ
               ขอบคุณมากค่ะ
ตอบ :        ตามที่คุณได้สอบถามว่า คุณกำลังจะจดทะเบียนสมรสกับชาวฮอลแลนด์ และหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วจะอาศัยอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทย จึงต้องการทราบว่า หากสามีต้องการทำงานหารายได้พิเศษ เช่น สอนพิเศษ แปลเอกสาร เป็นต้น โดยเป็นงานที่ทำกันเองไม่มีบริษัทและไม่มีสำนักงาน สามีชาวฮอลแลนด์จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือไม่ หากจำเป็นต้องมี ควรดำเนินการอย่างไร 

               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า
               กรณีที่คนต่างชาติต้องการทำงานในประเทศไทย จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่มาตรา ๕ ได้ให้คำนิยามของคำว่า ““ทำงาน” หมายความว่า การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม” ดังนั้น การสอนพิเศษและการรับแปลเอกสาร จึงเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและต้องอยู่ในบังคับที่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หากสามีคุณประสงค์จะทำงานก็ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานเสียก่อน
               สำหรับการขอใบอนุญาตทำงานนั้น ให้สามีคุณไปติดต่อยื่นคำขอที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจำจังหวัดตามที่สถานประกอบการตั้งอยู่
               ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน กล่าวคือ คนต่างด้าวนั้นจะต้องมีวีซ่า NON-Immigrant-B อย่างไรก็ตาม หากคุณแต่งงานกับแฟนชาวฮอลแลนด์แล้วแฟนคุณมาอยู่เมืองไทยโดยใช้วีซ่าประเภท NON-Immigrant-O ก็สามารถนำวีซ่าประเภท NON-Immigrant-O ไปใช้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้เช่นกัน
               คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานได้จากเว็บไซต์ http://wp.doe.go.th ของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวโดยตรง

         จาก
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
 
Last modified onFriday, 31 July 2015 03:48
(0 votes)
Read 910 times