เยือนแอลเอ...วินิจฉัย แจ่มแจ้ง

เยือนแอลเอ...วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้ส่งออกสินค้าอาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศไทยเข้ารับฟังการบรรยายสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี  พิศาล  มาณวพัฒน์  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เจษฎา กตเวทิน ทีมไทยแลนด์  รวมทั้งมีการเสวนาเรื่องการนำเข้าสินค้าไทยโดยสามนักธุรกิจแอลเอ วิชัย ติลกมนกุล ดวงใจ กูรมะโรหิต  และ ทัศรินทร์ ลินพิศาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ทำเนียบกงสุลใหญ่ แอลเอ

 

Last modified onFriday, 06 November 2015 04:09
(0 votes)
Read 663 times