กงสุลใหญ่ธานีร่วมประชุม

 กงสุลใหญ่ธานีร่วมประชุม Los Angeles Consular Corps

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

 

 

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกันยายนของ Los Angeles Consular Corp โดยได้มีการเชิญนาย Bob Hertzberg สมาชิกวุฒิสภาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 18 และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นวิทยากรรับเชิญ สรุปสาระสำคัญของการบรรยาย ดังนี้

     1.กระแสพลวัฒน์ของความเปลี่ยนแปลงทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ การสื่อสาร โทรคมนาคม การคมนาคมขนส่งต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการกระจายตัว (decentralization) ของปัจจัยต่าง ๆ ด้วย เช่น ความเจริญ อำนาจและข้อมูล เป็นต้น

     2.ในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยที่จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นคือ artificial intelligence และ digitization หรือ digitalization ของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการต่าง ๆ ซึ่งจะกลายเป็นกระแสหลักของโลกในที่สุด

     3.การปฏิบัติหน้าที่ของกงสุลใหญ่จากประเทศต่าง ๆ ในนครลอสแอนลิส ซึ่งเป็นคณะกงสุลที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งในโลก จึงต้องเรียนรู้เพื่อปรับหน้าที่บทบาทให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในข้อหนึ่งและข้อสอง

     4.มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศ ๆ หนึ่ง และโดยที่บทบาทของรัฐชาติหรือ Nation-state จะลดความสำคัญลงในอนาคต ในขณะที่การค้าการลงทุนจะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และโดยที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีมูลค่าการค้าขายกับทั่วโลกสูงเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ และแนวโน้มจะยิ่งปรับเพิ่มขึ้นขึ้น จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก5.ตนมีความยินดีที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนกงสุลใหญ่ทุกประเทศในการปฏิบัติหน้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้ได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่าย เพราะทราบดีว่ามีเวลาเพียงไม่กี่ปีก่อนที่จะโยกย้ายไปตามวาระหน้าที่

     5.นาย Hertberg แนะนำให้กงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับข้าราชการประจำและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับมลรัฐด้วย เนื่องจากเป็นระดับที่จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม


      สำหรับประวัติของ Senator Bob Hertzberg สมาชิกวุฒิสภาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 18 และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ปัจจุบัน อายุ 62 ปี เป็นอดีตทนายความ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทน (clean energy) และเคยเดินทางเยือนมาแล้วเกือบทุกประเทศทั่วโลก เพื่อนำเสนอพลังงานทดแทนดังกล่าวเป็นทางเลือก

 

Last modified onMonday, 03 October 2016 02:22
(0 votes)
Read 472 times