โปรแกรม My Health LA รักษาฟรีให้กับคนวีซ่าขาด

โปรแกรม My Health LA

รักษาฟรีให้กับคนวีซ่าขาด

 

           - เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ศูนย์เอเชี่ยนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวมายังเพื่อนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตมณฑลลอสแอนเจลิส  เกี่ยวกับโปรแกรม My Health LA (MHLA) โดยมีรายละเอียดว่า MHLA คือโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารหรือวีซ่าหมดอายุแล้ว โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปและ อาศัยอยู่ในเขตของมณฑลลอสแอนเจลิสเท่านั้น และท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเมดิแคล (Medi-Cal)แบบฉุกเฉินด้วย โดยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 138%  โดยตารางแสดงรายได้ของโปรแกรมมายเฮลท์แอลเอ คนในครอบครัว 1 คนรายได้สูงสุดของครอบครัวต้องไม่เกิน $1,354  สองคน $1,832 สามคน $2,311 สี่คน $2,78ห้าคน $3,268 และหกคนต้องไม่เกิน $3,746

-สำหรับท่านที่มีโปรแกรมนี้จนครบ 1 ปี ท่านจะได้รับจดหมายเพื่อต่ออายุ กรุณานำจดหมายของมายเฮลท์แอลเอ พร้อมกับหลักฐานยื่นยันรายได้จากที่ทำงาน หรือจะเป็นจดหมายรับรองจากนายจ้างรวมทั้ง หลักฐานยืนยันที่อยู่ในเขตลอสแอนเจลิส มาให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์แปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ บริการในด้านการต่ออายุของโปรแกรมให้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมนี้ ก็สามารถติดต่อสมัครได้ที่ศูนย์เอเชี่ยนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ (Asian Pacific Health Care Venture, Inc.) และในกรณีที่ท่านสมัครโปรแกรมนี้จากที่ศูนย์อื่นและต้องการมาหาแพทย์ที่ศูนย์เอเชี่ยนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ ท่านมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้เมื่อเวลาครบกำหนดในการต่ออายุโปรแกรมเท่านั้น

โปรแกรมนี้จะได้รับความช่วยเหลือในการไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา รวมทั้งค่ายาและค่าเจาะเลือด ถ้าท่านจำเป็นต้องไปหาหมอเฉพาะทางศูนย์ฯ จะส่งท่านไปที่โรงพยาบาลของมณฑลลอสแอนเจลิส  เพื่อนชาวไทยที่อยู่ในเขตแอลเอท่านใด สนใจจะสมัครโปรแกรมนี้ติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่แผนกบริการคนไทยของศูนย์เอเชี่ยนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ สุธาดา นันทพันธ์   (323) 644-3882 วานิต้า บินอาบู   (323) 644-3882  อารยา นาคมี   (323) 644-3880 ext. 486 นาริสา เกษตราชนม์        (323) 644-3880 ext. 478 และ นอร่า เสตพันธุ์   (323) 644-3880 ext. 228

 

(0 votes)
Read 708 times