งานเริ่มแล้ว

กริช ศิลปากร นายช่างหนุ่มมืออาชีพได้รับความไว้วางใจ

จากวัดบ้านป่านาบุญ ในการออกแบบพระอุโบสถ และ บ้านพักคนชรา ทีมงานของเขาแข็งขัน สร้างด้วยใจ สร้างด้วยศรัทธา เพื่อฝากชื่อให้ลือชาว่าเป็นฝีมือช่างไทย ขอกำลังใจให้ช่างไทยคนนี้ด้วย.........

 

(0 votes)
Read 633 times
Tagged under :