พร้อมเพรียงท่านเจ้าคุณ

พร้อมเพรียง.... ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ

รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 รับผิดชอบฝ่ายการ ศึกษาสมัชชาฯ จัดประชุมพระธรรมทูตฝั่งรัฐตะวันตกใต้เป็นนัดสุดท้าย เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดอบรมก่อนสอบ ณ วัดสมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์ เบเกอร์ฟิลด์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม และสอบวันที่ 12-14 เดือนเดียวกัน

Last modified onWednesday, 13 May 2015 09:36
(0 votes)
Read 254 times
Tagged under :