ตรวจเยี่ยม

พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระวิเทศธรรมคุณ

เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ติดตามและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

(0 votes)
Read 263 times
Tagged under :