เพชรสยามสโมสร

เพชรสยามสโมสร 20 พรรษา

ภายหลังจากออกพรรษามหากุศลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว พระภิกษุสงฆ์จะมีพรรษาเพิ่มขึ้น ดังเช่นครูบาเอวัง เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม จะมีอายุพรรษา ๒๐ ซึ่งตั้งแต่อุปสมบทมาตั้งแต่แรก (พ.ศ. ๒๕๓๙) จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้จำพรรษาตามวัดต่างๆ ดังนี้

Read more...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และ ขอเชิญร่วมตั้งกองทุน

 

ซื้อที่ดินขยายวัด กองทุนละ 109.00 ทอดถวาย ณ วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์

 

14372 Hawes St, Whittier, CA  90604  (562) 941-0322

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 11-15-2015 

Read more...

ข่าววัดโพธิ์

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 กิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัด โพธิวารีรังสฤษฏ์ กัณฑ์มัทรี แสดงธรรมโดยพระครูสังฆรักษ์อดิเรก อารทฺธวิริโย คณะเจ้าภาพ คุณแซนดี้ ศรีสุข คุณโสรยา ฉันทานุรักษ์ คุณดาริกา บุลเนอร์ คุณรัตนาภรณ์ GOLUB คุณจันทร์ธร มาราโน คุณยุภา วสุนธราพิวัฒน์ ญาติและเพื่อนๆ รวบรวมปัจจัยบูชาธรรมถวายวัดโพธิวารีฯ $ 1,109.00 ขออวยพรให้คณะเจ้าภาพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ.

Read more...

วัดไทยเปิดไหม่ในนิวยอร์ก

นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่มีวัดไทยเปิดไหม่อีกหนึ่งวัด ในนิวยอร์ก
"ชื่อว่า วัดป่าไทยถาวรอัลบานี"
ตั้งอยู่ที่ 974 Darby Hill, 518-, NY 12053
Tell: 518-895-1046, 718-803-9881
Read more...